08-6475728 | aguda@sce.ac.il
Mobile menu
שלום סטודנט! התחבר / הרשם

רפרנט גיוס משאבים ברשות המקומית

אגודת הסטודנטים SCE סמי שמעון > משרות > רפרנט גיוס משאבים ברשות המקומית

רפרנט גיוס משאבים ברשות המקומית

  • 23.4.2017
  • 0 תגובות
הגדרת התפקיד:
רפרנט גיוס משאבים ברשות המקומית אחראי על גיוס הכספים והתרומות, ממשרדי ממשלה, מעמותות ומקרנות.
באחריות הרפרנט לנהל את הקשר עם הגורמים השונים, לתכלל את הגשת הבקשות והמעקב אחריהן, תוך יצירת
מקורות משאבים חדשים ושמירה על הקיימים או הגדלתם.
 

דרישות סף מחייבות:
 
השכלה:
·      סטודנט/ית במוסד להשכלה גבוהה לרבות מכללות. יתרון: סטודנט/ית למקצועות ריאליים ופיננסים כגון: כלכלה, מינהל עסקים, הנדסה תעשייה וניהול.
–      "סטודנט" – אדם הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה או אדם הלומד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה.
·      זמינות למשרה חלקית.
 
סטודנטים העונים/ות לדרישות המשרה ומעוניינים להופיע בפני וועדת הקבלה יגישו את מועמדותם בצירוף טופס שאלון אישי, קורות חיים , אישור לימודים ו או תעודת סטודנט לפקס מספר 086840054 או לדואר אלקטרוני בכתובת talyabi@br7.org.il  פרטים נוספים בטלפון 08-6840499 שלוחה 2.
לשאלון האישי