08-6475728 | aguda@sce.ac.il
Mobile menu
שלום סטודנט! התחבר / הרשם

סל שירותי הרווחה לסטודנט – תשע"ט

אגודת הסטודנטים SCE > הודעות ועידכונים > סל שירותי הרווחה לסטודנט – תשע"ט

סל שירותי הרווחה לסטודנט – תשע"ט

  • 5.10.2017
  • 0 תגובות

השירותים הניתנים לסטודנטים הם על פי דמי רווחה שהסטודנט משלם או לא משלם.

התשלום הוא 243 ש"ח בלבד לכל השנה!!

 

 

הסכום הינו הידוע לנו במועד זה.

במידה ויחול שינוי, יפורסם במכלול ובלוחות המודעות.

שירותי הרווחה הניתים משתנים מעת לעת והרשימה עשויה להשתנות.

השירותים הניתנים להתאים למצאי הכמויות ו/או מקומות פנויים ועד לגמר התקציב.

השירות משלם סל רווחה לא משלם סל רווחה
כרטיס סטודנט זכאי זכאי אבל ללא מדבקת "משלם סל רווחה"
מתנה בתחילת שנת הלימודים זכאי לא זכאי
תגבור אישי ותגבור קבוצתי זכאי לשעות תגבור חינם,
בהתאם לצורך ולמסגרת התקציבית,
לאקדמיה בלבד
לא זכאי
 סיוע וייצוג בפני מוסדות המכללה וגופים נוספים זכאי לא זכאי
  השאלת מודם סלולארי למשרתי המילואים זכאי לא זכאי
קבלת ציונים באמצעות SMS זכאי לא זכאי
שירותי עורך דין – חתימה על תצהיר
ארנונה וייעוץ משפטי ראשוני חינם
 זכאי לא זכאי
טעינת 50 צילומים ליום מילואים,
לסטודנט המשרת במילואים
זכאי לא זכאי
שירותי משרד – שליחת וקבלת פקס זכאי בתשלום
השתתפות בהגרלת תו חניה זכאי לא זכאי
סבסוד משלחת פולין זכאי לא זכאי
השתתפות בטיולי תגלית זכאי לא זכאי
סבסוד מרתונים של האגודה זכאי לא זכאי
מחירים  מוזלים לאירועים:מסיבות, ימי הפנינג ויום הסטודנט זכאי לא זכאי
סבסוד חדרי כושר ומרכזי ספורט זכאי לא זכאי
סבסוד מנוי לתיאטרון זכאי לא זכאי
פרסום חינם בלוחות מודעות זכאי לא זכאי
מכירת כלי כתיבה וגלידות במחיר עלות זכאי מחיר מלא
כרטיס הנחה בחברת "דלק" זכאי לא זכאי
שירותי הדפסה "עותקים" – 8 אגורות לדף זכאי תוספת תשלום