08-6475728 | aguda@sce.ac.il
Mobile menu
שלום סטודנט! התחבר / הרשם

רשימת הזוכים בהגרלת החניה לשנת תש"ף 2019/20

אגודת הסטודנטים SCE > רשימת הזוכים בהגרלת החניה לשנת תש"ף 2019/20

סטודנטים יקרים,
להלן רשימת הזוכים בהגרלת החניה לשנת תש"ף.🥳🥳
הזוכים מתבקשים להגיע למשרד האגודה החל ממחר(18/11) בשעה 11:00.
*יש למלא טופס הצהרת מקבל תו חניה (הנמצא במשרדי האגודה החל מ11:00)📝
*יש להגיע עם תעודת סטודנט בתוקף💳
*רשיון הרכב יהיה רשום על שם הסטודנט/משפחה מקרבה ראשונה(הורים, בעל/אישה) בלבד.👨‍👩‍👧‍👦
*התשלום במשרדי האגודה במזומן בלבד.💵
*תו חניה שלא ידרש עד 1/12/19 זכאותו לתו חניה תבוטל

שלכם ובשבילכם! 
האגודה 😎