08-6475728 | aguda@sce.ac.il
Mobile menu
שלום סטודנט! התחבר / הרשם

בחירות לאגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים SCE > אודות > בחירות לאגודת הסטודנטים

מועצת הסטודנטים אגודת הסטודנטים SCE

 

חברי המועצה מאיישים ועדות שונות, כגון ועדת אקדמיה, תרבות, תקנון, כספים, תפעול ומעורבות חברתית.

הועדות עובדות באופן שוטף עם מדורי האגודה ואחריות על הצבת מטרות לכל מדור. המועצה מתכנסת באופן

שוטף לאורך כל תקופת הלימודים. בישיבות מועלים נושאים שונים החל בהצעות החלטה לרווחת הסטודנטים

וכלה בהתוויות מדיניות בנושאים דחופים כגון שביתות.

כל סטודנט מן המניין במכללה, החבר באגודת הסטודנטים(שילם את דמי החברות לאגודה) זכאי להגיש את מועמדותו לבחירות למועצה

וכל סטודנט שנרשם כחבר באגודת הסטודנטים זכאי להצביע.

 

בחירות למועצה:

הבחירות מתקיימות פעם בשנה, תוך חודשיים מתחילת הלימודים.

כל סטודנט מן המניין במכללה, החבר באגודת הסטודנטים זכאי להגיש את מועמדותו למועצה.

לפני הגשת המועמדות יש להחתים לפחות 20 חתימות של סטודנטים הלומדים עם המועמד באותה שנה ומחלקה בטופס המועמדות.

הגשת המועמדות מתבצעת אצל יו"ר ועדת ביקורת.

כל סטודנט שנרשם כחבר באגודת הסטודנטים זכאי לבחור ולהיבחר!